Số 10, Tổ 8 Lệ Mật, Long Biên, Hà Nội
Tel: (04) 38774741 - 0966829972 - 0985101209
Lễ hội làng Lệ Mật
Làm thịt rắn
Nhà hàng
logoran
Trang trại rắn
Rượu rắn